Studňa s ozvenou (Echobrunnen)

205

Zakričte si z plného hrdla: kto zakričí najhlasnejšie, tomu studňa odpovie najsilnejšou ozvenou.