Rybník rybára Fritza (Fischers Fritz Teich)

306

Rybár Fritz skúša svoje šťastie pomocou udice, doteraz však bez úspechu. Ak sa poriadne pozriete do rybníka, určite objavíte jednu z našich vodných korytnačiek, ktorá sa počas slnečných dní vyhrieva na kameňoch.