O preteky s kozami (Ziegengaudi)

326

Vedľa Malej farmy tety Mizzis môžete bežať o preteky s kozami. Paralelne s lavičkami pre zvieratá totiž vedie aj 100 m lávka pre vás. Môžete sa vyšplhať aj na dve veže, bežať cez visuté mosty a použiť šmykľavky na krmivo, aby ste spravili zvieratám radosť. Z vyhliadkových plošín budete mať skvelý výhľad na Lesný expres, ktorý už čaká na vašu návštevu.

Deti staršie ako 7 rokov (70 cm) sa jazdy môžu zúčastni

Deti vo veku od 0 do 6 rokov (70 -70 cm) len v sprievode dospelej osoby