Park bohužiaľ uzavretý 02.11.2021 - 08.04.2022

End of season

Thank you for a great 2021 season! The park will open again on April 9, 2022 – we look forward to seeing you!

Map Tour Gallery

Informácie o práve odstúpiť od zmluvy

Služby, ktoré poskytuje Familypark, sú rekreačné služby v zmysle § 18 ods. 1 bod 10 rakúskeho Zákona o predaji na diaľku („FAGG“), ktoré sa poskytujú v určitom čase alebo počas presne stanoveného časového obdobia. V zmysle uvedeného nemá zákazník právo odstúpiť od zmluvy podľa § 11 ods. 1 FAGG.