Map Tour Gallery

Nyitvatartás

10:00 - 17:00
Pénztárzárás és utolsó beengedés: 16:00 óra

Még 4 h 59 min át nyitva
22°
Webcam

A Familypark alkalmazás

A Familypark alkalmazás tökéletes társ a parkban tett látogatáshoz! Elérhető angol és német nyelven, iOS és Android rendszerekre – természetesen ingyen!

További információ

GYIK

A gyakran felmerülő különböző kérdésekre a válaszokat itt találod.

GYIK

SZEMÉLYES ADATOK

A weboldalon vagy a Familypark GmbH-val történt telefonos kapcsolatfelvétel során gyűjtött személyes adatokat az alábbi célokkal kezeljük:

 • Termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó megrendelések feldolgozása. Ez az adatkezelés a Familypark GmbH-val kötött szerződés teljesítéséhez szükséges;
 • Üzleti ajánlatok, hírlevelek, játékokon vagy versenyeken és elégedettségi felméréseken való részvételre felhívások kiküldése. Ez az adatkezelés a Familypark GmbH üzenetei esetében a tevékenysége végzésének a jogos érdekén alapul (ha az e-mail címet, amelyre a hírlevelet küldik, megrendeléskor került megadásra) vagy beleegyezésen (ha az e-mail címet megrendelésen kívül adták meg); a Familypark GmbH partnereinek az üzenetei esetében pedig beleegyezésen;
 • A Familypark GmbH részére küldött megkeresések, megjegyzések és panaszok megválaszolása. Ez a feldolgozás beleegyezésen alapul;
 • A Familypark GmbH ügyfelekkel és érdeklődőkkel fennálló telefonos kapcsolattartásának a fejlesztése. Ez az adatkezelés a Familypark GmbH szolgáltatásainak a javításához fűződő jogos érdekén alapul.
 • Az ön jelentkezésének feldolgozásához, amikor a Familypark GmbH-nál jelentkezik egy állásra. Ez az adatfeldolgozás az ön hozzájárulásán alapul.

 

Közösségi oldalak:

A közösségi oldalak azon funkcióira és szolgáltatásaira, amelyeket ezen a weboldalon vagy az oldalakra (pl. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok) feltöltött hivatalos tartalmaink segítségével használhat, az adott közösségi oldalak adatvédelmi irányelvei érvényesek. Kérjük, a jogaikra vonatkozó információkért és a paraméterbeállítási lehetőségek megismeréséhez tekintse át ezeket az irányelveket. Ha ezeket a szolgáltatásokat használja, használhatjuk a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait is. Ezeket az adatokat a weboldalon ismertetett célokkal és feltételekkel kezeljük.

A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező, hogy a Familypark GmbH az említett feldolgozást el tudja végezni. A többi mező kitöltése opcionális.

Az adatkezelés felelőse a Familypark GmbH, képviseli Filip de Witte ügyvezető, akinek az elérhetősége a weboldal jogi nyilatkozatánál található meg. A Familypark GmbH kinevezett egy adatvédelmi megbízottat, akinek az elérhetősége: Stéphane Dury, Märchenparkweg 1, 7062 St. Margarethen

A gyűjtött adatok használója:

 • Familypark GmbH;
 • Minden olyan szolgáltató, akinek a közreműködése a fenti adatkezelési folyamatok végrehajtásához szükséges;

Ezek az adatok az Egyesült Államokba kerülnek továbbításra.  A továbbításhoz és az arra vonatkozó garanciákhoz kapcsolódó további információk a Familypark GmbH-nál kérhetők.

A gyűjtött adatok az alábbiak szerint kerülnek megőrzésre:

 • Termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó megrendelések feldolgozásához szükséges adatok: a gyűjtésüktől számított hét évig
  Kivételes esetekben az egyes címek megrendelésénél feltöltött fotó is megőrzésre kerül a feltöltés időpontjától számított három évig a cím megújításának a megkönnyítésére, ha erre hozzájárulást adott.
 • Üzleti ajánlatok, hírlevelek, játékokon vagy versenyeken és elégedettségi felméréseken való részvételre felhívások kiküldéséhez gyűjtött adatok: a gyűjtéstől számított három évig. Ennek az időnek az eltelte után ezeket az adatokat további három évig őrizzük meg, ha beleegyezését adja az üzleti ajánlatok, hírlevelek, játékokon vagy versenyeken és elégedettségi felméréseken való részvételre felhívások további fogadásába.
 • A Familypark részére küldött információkérések, kommentárok és panaszok megválaszolásához gyűjtött adatok: a megkeresések, kommentárok és panaszok feldolgozásához szükséges ideig;
 • A Familypark ügyfelekkel és érdeklődőkkel fennálló telefonos kapcsolattartásának a fejlesztéséhez gyűjtött adatok: a gyűjtés időpontjától számított 1 évig.
 • A Familypark GmbH álláspályázatára történő jelentkezéskor, a jelentkezések feldolgozásának céljából gyűjtött adatok: a jelentkezés elemzéséhez szükséges ideig; munkaviszony esetén a Familypark GmbH-val kötött munkaszerződés időtartamára; a Familypark GmbH azon kötelezettségének függvényében, hogy ezeket az adatokat hosszabb ideig megőrizze; munkaviszony hiányában az adatgyűjtéstől számított 6 hónapig, kivéve, ha ön ezt nem engedélyezi.

 

A személyes adatok titkosságának és biztonságának a megóvása és különösen a jogtalan vagy véletlen megsemmisülés, véletlen elvesztés vagy módosítás és jogtalan továbbítás vagy jogtalan hozzáférés elleni védelmük érdekében a Familypark megteszi az érvényes törvényi előírások szerinti megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket. A Familypark ennek érdekében műszaki (pl. tűzfalak) és szervezeti intézkedéseket (pl. belépési és jelszórendszer, fizikai óvintézkedések stb.) vezetett be.

A felhasználónak jogában áll az őt érintő adatokhoz való hozzáférésre, helyesbítésük vagy törlésük kérése, átadásuk harmadik fél részére vagy az átadás kérése, az adatkezelés korlátozásának az elérése vagy az ellentmondás az adatkezelésre. A Familypark a kérést a törvényi kötelezettségei betartása figyelembe vételével teljesíti.

Önnek jogában áll az adatkezelésre adott hozzájárulást bármikor visszavonni. A beleegyezés visszavonása nincsen befolyással a visszavonásig történt adatkezelés jogosságára.

A fenti információkat megkaphatja írásos formában.

Ezt a jogát az alábbi módon gyakorolhatja:

A személyes adatainak a bizalmas kezelése és védelme érdekében a Familypark fenntartja a jogát az 1978. január 6-i 78-17 számú „adatvédelmi törvényként” ismert törvény és a 2018. augusztus 1-i rendelettel módosított 2005. október 20-i rendelet 92. cikkelye, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet értelmében a személyazonosság igazolásának a kérésére. Ezért felszólíthatjuk, hogy mutassa be a születési dátumát és születési helyét, valamint az aláírását tartalmazó igazolvány fénymásolatát.

Végül pedig jogában áll panaszával az adatvédelmi hatósághoz fordulni, ha véleménye szerint nem vették figyelembe a jogait. Az adatvédelmi hatóság elérhetőségei: Barichgasse 40-42, 1030 Bécs, Ausztria – Telefon: +43 1 52 152-0 – E-mail: dsb@dsb.gv.at – Weboldal: https://www.dsb.gv.at