ÁSZF

1. ÉRVÉNYESSÉG

Az Általános Üzleti Feltételek („ÁÜF”) a bennük hivatkozott, és az ÁÜF részét képező házirend mindenkor érvényes változatával együtt (a továbbiakban: „A Park házirendje”) belépőjegy vagy utalvány vásárlása, valamint az M. Müller GmbH (a továbbiakban: „Family Park”) és a látogató közötti látogatói szerződés megkötése esetén (különösen éves bérlet vásárlására vonatkozik) – a felek megállapodása alapján – minden további nélkül érvenyesek. A látogató tehát a Park területére való belépéssel magára nézve, valamint törvényes képviselőként a képviseltre nézve – érvényesnek és jogilag kötelezőnek fogadja el az ÁÜF és A Park házirendje mindenkor érvényes változatát. Az ÁÜF és A Park házirendje megtekinthető a Family Park honlapján (www.familypark.at; a továbbiakban: „Honlap”). Az ÁÜF az adásvételi és látogatói szerződések alapján létrejövő jogviszony egészére érvényes.

2. SZERZŐDÉSKÖTÉSEK

A belépőjegyre (napijegy és éves bérlet), illetve utalványra vonatkozó adásvételi szerződés a belépőjegy, illetve utalvány teljes vételárának Family Park általi átvételével, kizárólag a jelen ÁÜF (és a benne hivatkozott A Park házirendje c. dokumentum) elfogadása esetén jön létre. A Family Park szerződéskötésre nem köteles, így indokolás nélkül is megtagadhatja a belépőjegy vagy éves bérlek eladását az érdeklődőktől. A látogatói szerződés kizárólag a jelen ÁÜF (és a benne hivatkozott A Park házirendje c. dokumentum) elfogadása esetén jön létre, a következő módokon:

a)  napijegy esetén:
az elektronikus beléptetőrendszer által a Family Parkba történő beengedéssel, azzal a személlyel, akinek a napijegye a kapunál beolvasásra került.

b)  éves bérlet vásárlása esetén:
azonnal, azzal a személlyel, akinek a nevére az éves bérlet szól.

c)  utalvány beváltása esetén:
azzal a személlyel, akinek a napijegye a kapunál beolvasásra került, illetve azzal a személlyel, akinek a nevére az éves bérlet szól.

3. A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA, A FAMILY PARK KÖTELEZETTSÉGEI

Az érvényes napijegy birtokosa, illetve az a személy, akinek a nevére érvényes éves bérletet állítottak ki, a szezon alatt, nyitvatartási időben, valamint A Park házirendjében meghatározott további szabályok – különösen az ott megjelölt belépési korlátozások – szerint jogosult a Family Parkba való belépésre, a Family Parkban lévő játékok, az épület, berendezések, játszóterek, játékszerek, utak, füves területek és egyéb létesítmények díjmentes használatára, valamint parkolóhelyek díjmentes igénybevételére. Kivételt képeznek az érmével működtethető játékok. Az érméket külön lehet megvenni a jegyértékesítő kasszáknál vagy a Parkban található váltóautomatáknál. A Parkban lévő vendéglátóegységek látogatása, valamint az ottani étel- és italfogyasztás külön fizetendő. Ugyanez vonatkozik a Family Parkban lévő üzletekben árusított áruk és szolgáltatások vásárlására.

A Park területén jelenleg a következő létesítmények találhatók: (i) a játékokból, épületekből, létesítményekből, játszóterekből, játékszerekből, utakból, füves területekből és egyéb létesítményekből álló Family Park (a továbbiakban: „Family Park”), valamint (ii) a parkolóhelyek (a továbbiakban a Family Park és a parkolóhelyek együttesen a „Park létesítményei” néven szerepelnek. A Family Park mindenkor jogosult a Park létesítményeinek átépítésére – ezzel kapcsolatban a látogatók, az éves bérletek és utalványok birtokosai semmilyen igényt nem támaszthatnak.

A Family Park köteles a Park létesítményeit biztonságos üzemre alkalmas állapotban tartani, és törekszik arra, hogy látogatói számára lehetőleg az összes létesítmény (különösen a játékok) használatát lehetővé tegye. Nyilvánvalóan előfordul, hogy egyes létesítmények rendszeres ellenőrzési és karbantartási munkálatok, fejlesztések, javítások, hatósági intézkedések, kedvezőtlen időjárás, áramkimaradás vagy természeti események miatt visszatérően, előzetes értesítés nélkül nem használhatók. Ilyen esetben a látogató nem jogosult a belépőjegy árának csökkentésére, sem pedig teljes vagy részleges visszatérítésére, illetve egyéb kárpótlásra vagy helyettesítő szolgáltatásra.

Az olyan napokon, amikor nagyszámú látogató érkezik, a Park létesítményeibe és az egyes létesítményekbe való belépés biztonsági okokból korlátozható. A Family Park kéri a látogatók megértését az ezzel kapcsolatos kellemetlenségekkel kapcsolatban. A fentiekkel összefüggésben a Family Parkkal szemben igény nem támasztható.

4. A FAMILY PARK NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A FELÜGYELETET IGÉNYLŐ LÁTOGATÓKÉRT

Sem a Family Park, sem pedig a Park munkatársai nem vállalnak felelősséget a felügyeletet igénylő látogatókért, különösen a 14 év alatti gyerekekért, a súlyosan beteg és súlyos fogyatékkal élő látogatókért (a továbbiakban: „felügyeletet igénylő látogatók”), vagy a 14. életévüket betöltött fiatalkorúakért. A felügyeleti kötelezettség a Park létesítményeiben való tartózkodás alatt is kizárólag a felügyeletet ellátó személyt terheli. Ez abban az esetben is így van, ha a Park munkatársai kitüntetett figyelemmel fordulnak a felügyeletet igénylő látogató felé.

5. A FELÜGYELETET ELLÁTÓ SZEMÉLY FELADATAI ÉS FELELŐSSÉGE

Tisztelettel kérjük, és a biztonság érdekében nyomatékosan felszólítjuk a felügyeletet ellátó személyeket arra, hogy a felügyeletet igénylő látogatók feletti felügyelői kötelezettségeiket a lehető legkörültekintőbben, kellő felelősségtudat birtokában lássák el. A Park munkatársainak jelenléte nem mentesíti a felügyeletet ellátó személyt a fenti kötelezettség alól, és a megkövetelt gondosság mértékét sem csökkenti. A felügyeletet ellátó személyek a Family Parkkal szemben is kötelesek a felügyeletet igénylő látogatók gondos felügyeletére. Kötelezettségük megsértése esetén teljes felelősséggel tartoznak a Family Parknak, más látogatóknak, a Park munkatársainak vagy harmadik személyeknek okozott minden olyan kárért, amely a felügyeletet ellátó személy kötelezettségszegése következtében keletkezett.

6. A LÁTOGATÓK KÖTELEZETTSÉGEI

A látogatók – A Park házirendjében található közelebbi meghatározás szerint – különösen a következőkre kötelesek:

·         a Park létesítményeiben mindenkor a jogszabályoknak, a jelen ÁÜF-nek, A Park

          házirendjének és a további magatartási utasításoknak megfelelően viselkedni,

·         a Park létesítményeiben található összes berendezést gondosan kezelni,

·         mindenkor tekintettel lenni a többi látogató biztonságára és jóllétére,

·         a Family Parkkal szemben fennálló valamennyi bejelentési kötelezettségüket időben

          teljesíteni, és

·         amennyiben egyben felügyeletet ellátó személyek is, a felügyeleti kötelezettségeiknek

          teljes mértékben eleget tenni.

A látogatók további kötelezettségeit a fentiek nem érintik.

7. BELÉPŐJEGYEK

A Family Parkban kizárólag az alábbiakban felsorolt belépőjegytípusok léteznek. Az értékesített belépőjegyek vissza nem válthatók, és elvesztésük esetén nem pótolhatók. A belépőjegyek érvényességét, megváltását és felhasználását az alábbi táblázat szemlélteti:

Egyéb módon (nem a kapunál és nem az online shopban) váltott belépőjegy megváltása esetén a jegy eredetiségéért a vásárló viseli a kockázatot.

Ha a látogatónak fontos okból rövid időre el kell hagynia a Family Parkot, a kijáratnál pecsétet kell kérnie a kezére. A pecsét azonos napon a Family Parkba való újbóli belépésre jogosít. Ez az éves bérletek tulajdonosaira is igaz, ha egy napon belül többször szeretnének belépni a Family Parkba.

8. NYITVATARTÁSI IDŐ

A Family Park alapvetően a szezon minden napján nyitva tart a nyitvatartási időben. A szezon és a nyitvatartási idő évente változik, és a honlapon megtekinthető. A következő évre érvényes szezont és nyitvatartási időt időben és hosszban is az elmúlt év szezonjához és nyitvatartási idejéhez igazodva határozzuk meg. Az aktuális szezon hossza megismerhető a Family Park fogadóterében kihelyezett tájékoztatókról, illetve a honlapról.

Szezonban a nyitvatartási idő visszavonásig az alábbiak szerint alakul:

március (április) – szeptember:

Nyitvatartási idő: 9:00-től 18:00-ig

Beengedés és pénztár: 9:00-től 17:00-ig

Játékok: 10:00-től 18:00-ig

október:

Nyitvatartási idő: 10:00-től 17:00-ig

Beengedés és pénztár: 10:00-től 16:00-ig

Játékok: 10:00-től 17:00-ig

A nyitvatartási idő kedvezőtlen időjárás vagy szélsőséges időjárási viszonyok miatti eseti változásairól lásd a 12. pontot.

9. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK AZ ONLINE SHOPBAN VÁSÁROLT NAPIJEGYEKKEL KAPCSOLATBAN

Az online shopban vásárolt napijegyekre a jogszabályokon, a jelen ÁÜF-en és a Park mindenkor érvényes házirendjén kívül a következő rendelkezések is alkalmazandók kiegészítő jelleggel:

Az online shopban vásárolt napijegyeket olvasható és beolvasható minőségben A4-es lapra ki kell nyomtatni, és a látogatónak a lapot sértetlenül, a vonalkódnál és QR-kódnál nem összehajtva magával kell hoznia a Family Parkba.

Emellett a jegyek mobiltelefonon is bemutathatók PDF dokumentumként. A Family Park nem garantálja, hogy a szkenner a mobiltelefonról is le tudja olvasni a kódokat. Ezenkívül a Family Park nem vállal garanciát arra sem, hogy a Park területén megfelelő erősségű az adott mobiltelefon-hálózat, ha esetleg a gyenge vétel miatt nem küldhető el a visszaigazoló e-mail.

Az online shopból kinyomtatott napijeggyel az a személy jogosult belépésre, aki azt a látogatói bejáratnál először beolvastatja. Tehát aki az online shopban vásárol, az viseli annak kockázatát, hogy az általa megvásárolt napijegyet esetleg többször is jogosulatlanul kinyomtatják vagy arról jogosulatlanul másolatot (fénymásolatot) készítenek.

A Family Park online shopján keresztül (üzemeltető: Regiondo) vásárolt jegyek alapvetően csak annak a szezonnak a végéig érvényesek, amelyre vásárolták őket, és amely a jegyen fel van tüntetve.

A Family Park webshopjának üzemeltetője a müncheni székhelyű Regiondo GmbH. A Family Park tehát semmilyen felelősséget nem vállal a vásárlási folyamat működéséért az online shopban.

Ha az online shopot másik rendszerre vinnénk át, az aktuális webshopban megváltott érvényes utalványokat az új rendszer szerint érvényes utalványokká alakítjuk.

10. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK AZ ÉVES BÉRLETTEL KAPCSOLATBAN

Az éves bérletekre a jogszabályokon, a jelen ÁÜF-en és a Park mindenkor érvényes házirendjén kívül a következő rendelkezések is alkalmazandók kiegészítő jelleggel:

Az éves bérlet csak a rajta megnevezett tulajdonosát jogosítja belépésre, tehát nem átruházható.

Az éves bérletet minden belépéskor be kell olvastatni a kapunál, és a Park munkatársának kérésére minden esetben fel is kell mutatni.

Ha a látogató elfelejteni magával hozni az éves bérletét, napijegyet kell váltania. Amennyiben a napijegy megváltásakor jelzi a Park munkatársának, hogy éves bérlete van, csak nem hozta azt magával, ezt a tényt felvezetjük a napijegyéről kiállított bizonylatra. A látogató jogosult a napijegy árának visszatérítésére, amennyiben legkésőbb az adott szezon utolsó napján 16:00 óráig kéri a visszatérítést a napijegyről kiállított eredeti, a fenti megjegyzést tartalmazó bizonylat és az érvényes éves bérlet bemutatásával (a határidő betartása szempontjából a beérkezés időpontja a döntő).

Az éves bérlet elvesztése esetén 5,00 eurós feldolgozási költség ellenében cserebérletet állíttunk ki.

Ha a bérlettulajdonos az éves bérlete lejártát követő 14 napon belül meghosszabbítja a bérletét, a lejárt éves bérlet bemutatása ellenében az új éves bérlet árából 4,00 euró hűségkedvezményt kap. A hűségkedvezmény más árengedményekkel nem vonható össze. A kedvezmény a fenti határidőn túl semmilyen esetben nem érvényesíthető. Ha az éves bérlet röviddel a szezon vége előtt jár le, a határidő számítása csak az új szezon kezdetén indul újra.

11. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK AZ UTALVÁNYOKKAL KAPCSOLATBAN

A Family Parkba napijegyre és éves bérletre váltható, valamint adott értékre szóló utalványok vásárolhatók. Az utalványokra a jogszabályokon, a jelen ÁÜF-en és a Park mindenkor érvényes házirendjén kívül a következő rendelkezések is alkalmazandók kiegészítő jelleggel:

Az érvényes utalvány mindenkori tulajdonosa – az utalvány típusa szerint – beválthatja azt a kapunál napijegyre vagy éves bérletre, illetve a kapunál vagy a Family Parkban fizetőeszközként használhatja azt belépőjegyre és a Family Parkban kínált valamennyi szolgáltatásra (pl. ételre, italra, fagylaltra vagy az üzletekben is).

Az utalvány – a rajta feltüntetett tájékoztatásnak megfelelően – az adott szezonban és azt követően 3 évig érvényes. A fenti határidő lejárta után az utalvány nem használható. Ha a napijegy vagy éves bérlet utalványon feltüntetett értéke nem felel meg a valóságnak, a különbséget beváltáskor ki kell fizetni.Utalványokat a törvényes elévülési határidőn belül fogadunk el.

Ha a Family Park megszűnne, illetve működése részben vagy egészben megváltozna vagy leállításra kerülne, úgy a még érvényes utalványokat készpénzben visszaváltjuk.

12. IDŐJÁRÁSI KOCKÁZATOK

A Family Park és létesítményei a szabadban vannak, ezért ki vannak téve az időjárás viszontagságainak. Kedvezőtlen időjárás vagy szélsőséges időjárási körülmények (pl. nagy hőség vagy szárazság, erős szél) esetén a Family Park működése nem vagy csak korlátozottan lehetséges. A Family Park kedvezőtlen időjárás vagy szélsőséges időjárási viszonyok esetén esetileg megváltoztathatja a nyitvatartási időt (= későbbi nyitás, korábbi zárás, egésznapos vagy többnapos bezárás). Az időjárási kockázat miatt a látogató nem jogosult a belépőjegy árának csökkentésére, teljes vagy részleges visszatérítésére, illetve egyéb kárpótlásra vagy helyettesítő szolgáltatásra.

13. KIZÁRÁS A PARK LÉTESÍTMÉNYEINEK HASZNÁLATÁBÓL

Utalni szeretnénk arra, hogy a látogató részben vagy egészben kizárható a Park létesítményeinek használatából A Park házirendjében található részletszabályoknak megfelelően (pl. életkor vagy magasság miatti korlátozások, terhesség stb.) Ilyen esetben a látogató nem támaszthat igényt a belépőjegy árának csökkentésére, illetve egyéb kártérítésre, visszatérítésre.

14. A PARK LÉTESÍTMÉNYEIT MINDENKI SAJÁT FELELŐSSÉGRE HASZNÁLJA

A látogatók tudomásul veszik, hogy a Park létesítményeinek használata még a jelen ÁÜF, A Park házirendje és a részletes magatartási utasítások betartása mellett is veszélyes lehet, és még nagyfokú körültekintés és elővigyázatosság esetén is bizonyos, a létesítmények természetéből adódó elkerülhetetlen veszéllyel jár. A játékok, játszóterek, játékszerek és más hasonló létesítmények rendeltetésellenes kezelése esetén életveszély, valamint súlyos testi, pszichikai és vagyoni kár lehetősége áll fenn. A Family Park, a jelen ÁÜF, A Park házirendje (a részletes magatartási utasításokkal együtt) és a Park munkatársai a fenti veszélyek mérséklésére törekszenek, de a fennmaradó kockázatot nem tudják megszüntetni. Ezért a Park létesítményei saját felelősségre, a többi látogató biztonságára és jóllétére odafigyelve használhatók. Ettől függetlenül fennáll a Family Park (fentebb már rögzített) azon kötelezettsége, hogy a Park létesítményeit üzembiztos állapotban kell tartania.

15. A PARK HÁZIRENDJÉNEK ÉRVÉNYESSÉGE

A jelen ÁÜF és a mindenkor érvényes, az ÁÜF részét képező A Park házirendje c. dokumentum egységes, elválaszthatatlan egészet képeznek. A jelen ÁÜF rendelkezései akkor is A Park házirendjében meghatározott részletek és korlátozások, valamint további szabályok (pl. a látogatók felelősségéről) mellett érvényesek, ha ez kifejezetten nincs kimondva.

16. A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A Family Park nem tartozik felelősséggel a látogató által okozott vagy vis maior miatt fellépett olyan károkért, amelyek a Park létesítményeinek és berendezéseinek rendeltetésellenes kezeléséére vagy használatára vezethetők vissza, sem pedig a látogatókat ért olyan károkért és balesetekért, amelyet más látogatók okoztak. A Family Park a cégnek vagy a személyzetnek felróható vagyoni kárért csak akkor felel a látogatói felé, ha azt a cég vagy alkalmazottja szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozta. A felelősségkizárások mindegyike vonatkozik a Family Park személyzetével szemben támasztott követelésekre is. Ha a látogató legkésőbb a Family Parkból való távozásáig nem teszi meg az egyébként tőle elvárható kárbejelentést, a kártérítési igénye megszűnik. Ezzel kapcsolatban lásd a Park mindenkor érvényes házirendjét.

17. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG

Amennyiben az adásvételi szerződések, látogatói szerződések vagy a jelen ÁÜF – beleértve a Park benne hivatkozott házirendjét is – valamely rendelkezése érvénytelen vagy azzá válik, ez a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan érvényes rendelkezés lép, amely a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezés értelméhez és céljához. Hiányos szabályozás esetén az a rendelkezés érvényesül, amelyben a felek – a szerződés értelmére és céljára tekintettel – megállapodtak volna, ha gondolnak az adott hiányosságra.

18. A TELJESÍTÉS HELYE, JOGVÁLASZTÁS ÉS JOGVITÁK

A teljesítés helye a Burgenland tartományban található Sankt Margarethen.

Az adásvételi és látogatói szerződésekre az osztrák anyagi jog az irányadó, az ENSZ Vételi Egyezménye alkalmazhatóságának kizárása mellett.

A látogatói szerződésből eredő és azzal kapcsolatos valamennyi jogvita, ideértve a szerződés érvényes létrejöttének kérdését is, az ügy tárgya szerint hatáskörrel rendelkező eisenstadti bíróság kizárólagos illetékességébe tartozik, kivéve ha kötelező előírás alapján az adott ügyben más bíróságok is joghatósággal bírnak.

19. Adatkezelés

A Familypark csak abban az esetben használja fel a látogatók adatait, ha ez szükséges az itt részletezett szolgáltatások nyújtásához, valamint összhangban van az erre vonatkozó adatvédelmi nyilatkozattal (https://www.familypark.at/ueber-uns/rechtliches/datenschutz/) és valamennyi érvényes adatvédedelmi jogszabállyal (beleértve az Európai Parlament és Tanács adatvédelmi rendeletét). A Familypark és a látogatók is betartják az adatvédelmi nyilatkozatban és az adatvédelmi rendelkezésben foglaltakat, valamint biztosítják a szükséges támogatást és együttműködést, amilyen mértékben ez elvárható és szükséges. Amennyiban a Familypark nem kapja meg a látogató hozzájárulását, a mentésre került személyes adatokat nem adja tovább harmadik félnek (kivéve ha ez törvényi rendelkezés, hivatali felszólítás vagy a szolgáltatás rendelkezésre bocsátásának céljából szükséges). A látogató hozzájárul, hogy a Familyparktól havonta hírlevelet kap, amennyiben a megfelelő online nyomtatványon megadja az adatait.

2018. március

Az esetleges gépelési hibákért felelősséget nem vállalunk